Casio

คาสิโอ ปัจจุบันนาฬิกาเหล่านี้แทบไม่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้มีความทันสมัยและมีสไตล์เป็นพิเศษในขณะที่ยังคงรักษาคุณสมบัติที่ทำให้นาฬิกาเหล่านี้เป็นที่ชื่นชอบมาจนถึงตอนนี้ นาฬิกาสปอร์ตที่ทนต่อแรงกระแทกนี้ป้องกันน้ำได้ถึง 660...